Studium Przypadku

Sektor energetyczny

Power Generation

Studium przypadku wody zasilającej kocioł - zakład wytwarzania energii

Przemysł naftowy i gazowy

Ponowne wykorzystanie wody procesowej - przemysł naftowy / gazowy

Petrochemiczna woda procesowa

Ponowne wykorzystanie wody procesowej - przemysł naftowy / gazowy

Sektor rolnictwa

Przetwarzanie Rolne

Szkółka Roślin Rolniczych

Sektor żywności i napojów

Przetwarzanie napojów (napoje alkoholowe i mleczne)

Rozwiązania elektrokoagulacji

Gorzelnia Alkoholowa

Dezynfekcja technologii ultrafioletowej

Sektor infrastruktury miejskiej

Odsalanie wody morskiej

Infrastruktura wodna - odsalanie wody morskiej

Ponowne wykorzystanie ścieków domowych

Zdecentralizowane ponowne wykorzystanie wody

Humanitarian Kiosk Water Treatment Case Study - Haiti

Humanitarian Kiosk Water Treatment - Haiti

Sektor hotelarski i budowlany

Ponowne wykorzystanie wody hotelowej / procesowej

Sektor przemysłowy

Przemysł celulozowo-papierniczy

Postępujące procesy celulozowe

Przemysł pigmentowy do farb

Zrównoważone ponowne wykorzystanie wody w przemyśle farb pigmentowych

Oczyszczanie ścieków tekstylnych

Zrównoważone ponowne wykorzystanie wody w przemyśle tekstylnym

Jesteś zainteresowany zrównoważonymi rozwiązaniami do uzdatniania wody Genesis Water Technologies?