Innego rodzaju pandemia: rozwiązanie problemu niedoboru czystej wody

Podziel się na Twitterze
Twitter
Udostępnij na linkedin
LinkedIn
Udostępnij w e-mailu
Adres email
Niedobór wody

Ponieważ pandemia koronawirusa w jakiejś formie nadal rozprzestrzenia się na całym świecie, pracownicy służby zdrowia nieustannie przypominają nam o zachowaniu higieny i utrzymywaniu rąk w czystości.

Dość łatwe, jeśli masz dostęp do czystego źródła wody. Jednak według USA Water Alliance, jest ponad trzy miliony ludzi obecnie które są bez niezawodny źródło bezpiecznej wody pitnej w USA. Na całym świecie jest to również większy problem, ponieważ wiele osób nie ma dostępu do źródła bezpiecznej wody pitnej w celu utrzymania higieny. Powoli przyjmowane są bieżące działania mające na celu zapewnienie globalnego bezpieczeństwa wodnego, a także przepisy dotyczące usług oczyszczania ścieków, aby uniknąć zanieczyszczania źródeł wody. Susze i niedobory wody stały się problemami, z którymi mamy do czynienia w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Sektor korporacyjny ma szansa oraz obowiązek osiągnąć więcej niż obecnie, aby pomóc w rozwiązywaniu tych globalnych problemów związanych z wodą.

Ja, pewnego razu uznany die,en decyzja globalnych firm odchodzących od strategii gospodarki wodnej (wyśrodkowany w sprawie ponownego wykorzystania wody w ramach infrastruktury firm) do gospodarki wodnej (w tym wykorzystania wody w ramach ich sieci wodociągowej, ekosystemu, w którym prowadzą działalność gospodarczą oraz konsumenckiego wykorzystania ich produktów). Ale w tym momencie jasne jest, że potrzebna jest wszechstronna strategia, która obejmuje zarówno sektor publiczny, jak i prywatną globalną korporację, aby rozwiązać te globalne problemy związane z wodą.

Jeśli będziemy rozwiązać W tym globalnym kryzysie wodnym zarówno globalne korporacje, jak i sektor publiczny muszą przyjąć bardziej wszechstronną strategię dotyczącą wody, która jest tworzona poprzez współpracę międzysektorową, innowacje, zaangażowanie i wdrażanie w polityce publicznej.

Kwestia naganna:

Światowy kryzys wodny to naganny problem. Aby zdefiniować to w inny sposób:

  • jest złożony i wyzwanie jasno zdefiniować

  • jest źródłem nieprzewidzianych konsekwencji

  • brakuje konkretnego rozwiązania w różnych regionach

  • wymaga zmiany zachowania

  • nie należy do obowiązków żadnej organizacji (publicznej lub prywatnej)

  • charakteryzuje się przedłużony niepowodzenie polityki.

W szczególności ostatnie dwa punkty dotyczą sytuacji, w których globalny sektor przedsiębiorstw może i powinien odgrywać zasadniczą rolę w: niezmiernie zwiększanie bezpieczeństwa i odporności wodnej poprzez innowacje technologiczne, politykę publiczną, modele biznesowe i partnerstwa.

Współpracujący W różnych sektorach

Różne grupy mają mieszany zestawy wiedzy specjalistycznej, które mogą przyczynić się do znalezieniu rozwiązania tego nagannego problemu. Przedsiębiorczy biznesmeni mają zwinność, ale nie wielkość, podczas gdy sektor publiczny ma wielkość, ale nie zręczność. Organizacje pozarządowe, firmy globalne i Uczonych usiądź gdzieś na tym spektrum.

Powiązanie tych interesariuszy w celu rozwiązania nagannego problemu to: trudny ale osiągalny.

Obecnie dla globalnych firm wzajemne nastroje dotyczące niedoboru wody i ogólnie kwestii związanych z wodą zazwyczaj oznaczały pewien rodzaj zaangażowania z organizacjami pozarządowymi, które są wyśrodkowany na ochronę w ramach określonego ekosystemu. Chociaż to jest pomocny, nie wykorzystuje całego potencjału sektora biznesowego, takiego jak wielkość, sprawność podejmowania decyzji, marketing i komunikacja, innowacyjność i duża siła robocza. Z tych cech firmy można czerpać, aby stworzyć większy ogólny biznes wartość jednocześnie zwiększając naszą zdolność do rozwiązywania tego nagannego problemu.

Przykładem tego jest globalna firma angażująca się z mniejszymi innowacyjnymi firmami poprzez partnerstwa w celu wykorzystania siły globalnej firmy do skalowania zrównoważonych innowacyjnych rozwiązań, takich jak unikalne usługi, media do obróbki, technologie lub flokulanty bio-organiczne do dostarczania czystej wody. Współpracując z mniejszymi firmami, globalne korporacje międzynarodowe mogą wykorzystywać swoje sieci i skalę dystrybucji do dostarczania rozwiązań znacznie wykraczających poza ich zasięg i lokalne ekosystemy, w których działają. W skalowaniu zrównoważonych rozwiązań, które przyniosłyby prawdziwe korzyści jej firmie, klientom, pracownikom, globalnym społecznościom, w których działa, innym firmom i społeczeństwu obywatelskiemu.

Naprawianie awarii polityki  

Globalne firmy powinny również stawić czoła wyzwaniu związanemu z niedoborem wody, systemowy niepowodzenie polityki, które doprowadziło do Oświadczenia of „Dzień zerowy” dookoła świata. Aby wyjaśnić, nie jestem zwolennikiem przejmowania przez sektor prywatny roli i odpowiedzialności sektora publicznego. Agencje i organizacje sektora publicznego, chociaż powoli wprowadzają innowacje, mają wszystko, czego potrzeba, aby skalować innowacyjne rozwiązania o znaczącym wpływie produkcyjnym. Zostało to zaobserwowane w kilku godnych uwagi przykładach w całych Stanach Zjednoczonych.

Alternatywnie sektor prywatny powinien współpracować z innymi interesariuszami (oprócz organizacji pozarządowych) w celu rozwoju i sprzyjać innowacje w technologii i polityce, które sektor publiczny może następnie odpowiednio dostosować i skalować.

Istnieje kilka przykładów takich ram partnerstwa między sektorem prywatnym, sektorem publicznym i społeczeństwem obywatelskim poprzez: Grupa Zasobów Wodnych 2030 (WRG), inicjatywa Banku Światowego.

WRG skupia się na innowacje w technologii i polityce publicznej na całym świecie. W tej misji są zaangażowani w tworzenie i wspieranie partnerstwa, które wspierają współpracę na poziomie krajowym, mającą na celu zjednoczenie różnych grup o wspólnym interesie w zlikwidowaniu przepaści między podażą i popytem na czystą wodę w poszczególnych krajach.

Pozycjonowanie na zmiany

Założyciel i prezes wykonawczy Światowego Forum Ekonomicznego Klaus Schwab został cytowany, wskazując: „Firma, która ma międzynarodowy zakres działalności nie tylko służy wszystkim zainteresowanym bezpośrednio zaangażowanym, ale działa jako interesariusz wraz z rządami i społeczeństwem obywatelskim naszej globalnej przyszłości. Globalne obywatelstwo korporacyjne wymaga od firmy wykorzystania swoich podstawowych kompetencji, przedsiębiorczości, umiejętności i odpowiednich zasobów we współpracy z innymi firmami i interesariuszami w celu poprawy stanu świata”.

Jeśli mamy rozwiązać karygodny problem niedoboru czystej wody, każda globalna korporacja powinna: wsparcie jej podstawowe kompetencje i stać się zwolennik dla dobrych rządów i unowocześnionych polityk publicznych.

Firmy międzynarodowe powinny pomagać w mobilizację partnerstw z przedsiębiorczymi, innowacyjnymi mniejszymi firmami i gonić gorliwie zmiany w polityce publicznej poprzez programy takie jak WRG w celu zapewnienia zrównoważonego zaopatrzenia w czystą wodę i skutecznej sanitacji ścieków.

Biznes jak zwykle doprowadzi do strat w produktywności biznesowej i dosłownie do śmierci ludzi. W czasach kryzysu, takich jak ten, kiedy proporcjonalny dostęp do bezpiecznej czystej wody ma kluczowe znaczenie, bardziej niż kiedykolwiek rozumiemy, że potrzebujemy kompleksowej strategii wspieranej zarówno przez sektor prywatny, jak i sektor publiczny, aby podjąć kroki niezbędne do rozwiązania nagannego problemu brak dostępu do czystej wody poprzez zapewnienie bezpieczeństwa wodnego w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Globalne korporacje mają unikalną część grać w rozwiązywanie problemów związanych z wodą poprzez bliższą współpracę z innowacyjnymi, przedsiębiorczymi mniejszymi firmami i sektorem publicznym, a także z bardziej tradycyjnymi stronami, takimi jak organizacje pozarządowe, aby wykorzystać i wdrożyć strategie, które pomogą złagodzić problemy związane z czystą wodą dzięki ukierunkowanemu, zrównoważonemu podejściu.

Teraz jest czas.

Z niecierpliwością czekamy na współpracę z korporacjami i partnerami z sektora publicznego, aby pomóc im w łagodzeniu problemów związanych z niedoborem czystej wody, aby stać się bardziej zrównoważonym i spełniać zmieniające się wytyczne regulacyjne.

Ciekawi Cię, w jaki sposób innowacyjne rozwiązania GWT dotyczące ponownego wykorzystania wody i ścieków oraz usługi optymalizacji procesów mogą pomóc Twojej firmie lub przedsiębiorstwu użyteczności publicznej w pokonaniu zidentyfikowanych problemów?

Skontaktuj się z partnerami technologicznymi w zakresie uzdatniania wody i ścieków w Genesis Water Technologies już dziś, aby uzyskać więcej informacji pod numerem 1-877-267-3699 w Stanach Zjednoczonych lub możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty e-mail pod adresem customersupport@genesiswatertech.com na wstępną konsultację w celu omówienia konkretnego wniosku.