O nas

Innowacja w wodzie jest podstawą Genesis Water Technologies.

Kim jesteśmy?

Genesis Water Technologies to wielokrotnie nagradzany lider w dziedzinie specjalistycznych rozwiązań w zakresie ponownego wykorzystania wody pitnej i ścieków. Specjalizujemy się w służeniu branżom i społecznościom na całym świecie w sprostaniu wyzwaniom związanym z jakością wody poprzez zaawansowane rozwiązania w zakresie uzdatniania i usługi oparte na innowacjach i współpracy.

Czym się Zajmujemy

Pomagamy klientom przemysłowym i komercyjnym w rozwiązywaniu problemów związanych z wodą procesową i oczyszczaniem ścieków, zachowując zgodność z ciągle zmieniającymi się przepisami rządowymi i skutkami niedoboru wody.

Pomagamy klientom miejskim, rządowym i pozarządowym w ich problemach z wodą pitną i ściekami z pojawiającymi się zanieczyszczeniami i niedoborem wody.

Nasze usługi i rozwiązania

(Przemysłowe / Komercyjne / Komunalne)

 Usługi doradztwa technicznego w zakresie optymalizacji procesów wody pitnej i ścieków

Zaawansowane modułowe rozwiązania GWT do uzdatniania i ponownego wykorzystania wody pitnej / ścieków

Zaprojektowana integracja systemu i specjalistyczne środki leczenia

Z kim pracujemy

Współpracujemy z wykwalifikowanymi inżynierami budowlanymi i konsultingowymi, wybitnymi przedstawicielstwami i partnerami konstrukcyjnymi EPC na całym świecie, aby zapewnić naszym klientom rozwiązania w zakresie oczyszczania wody i ścieków w następujących sektorach przemysłu:

Dlaczego to działa

Współpracując z Genesis Water Technologies, współpracujesz ze swoimi partnerami w zakresie innowacji technicznych. Dzięki naszym zaawansowanym, innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie oczyszczania wody i ścieków współpraca z nami umożliwi Twojej firmie lub agencji rządowej zachowanie zgodności z przepisami, zaangażowanie interesariuszy i zrównoważone zwalczanie skutków niedoboru wody, aby zaspokoić Twoje potrzeby przez wiele lat.

Co nas wyróżnia

Innowacja jest kluczem do wszystkiego, co robimy. Koncentrujemy się na służeniu jako partnerzy techniczni naszych partnerów budowlanych i inżynieryjnych w obsłudze klientów komunalnych i komercyjnych / przemysłowych, aby poznać Twoje specyficzne potrzeby i zapewnić specjalistyczne, zaawansowane rozwiązania w zakresie uzdatniania wody, które spełniają te szczególne potrzeby teraz i w przyszłości.

Innowacje w walce z niedoborem wody

Genesis Water Technologies jest liderem w dziedzinie specjalistycznych rozwiązań do ponownego wykorzystania wody i ścieków dla przemysłu i społeczności na całym świecie.

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

W Genesis Water Technologies wierzymy, że zrównoważony biznes zależy od żywotności gospodarczej, równości społecznej i zdrowego środowiska naturalnego. Nie postrzegamy tych celów jako wzajemnie się wykluczających, ale nierozerwalnie związanych. Jako liderzy biznesowi jesteśmy zaangażowani w rozwój i wdrażanie zrównoważonych praktyk biznesowych, które spełniają potrzeby naszych klientów bez narażania dobrobytu przyszłych pokoleń. Zobowiązujemy się do dalszego rozwijania wewnętrznych strategii, które umożliwią nam przejście w kierunku zrównoważonego rozwoju przy jednoczesnym zwiększeniu wartości oferowanej naszym klientom.

Jesteś zainteresowany zrównoważonymi rozwiązaniami do uzdatniania wody Genesis Water Technologies?