Uzdatnianie wody do żywności i napojów

Firmy w przemysł spożywczy i napojów stoją przed wyjątkowymi wyzwaniami wymagającymi zaawansowanych rozwiązań w zakresie uzdatniania wody spożywczej i napojów oraz ścieków. Wyzwania te obejmują optymalizację wydajności wody i spełnienie norm zgodności z przepisami.

Zazwyczaj zaangażowane są cztery główne procesy uzdatniania wody, są to woda chłodząca, woda procesowa, woda zasilająca kocioł i ścieki procesowe. Typowy przydział wody używanej w każdym procesie różni się w zależności od branży, od około 60-65% do zastosowań przetwórczych w przemyśle mięsnym i drobiarskim do około 15-20% w przemyśle cukrowniczym.

Woda procesowa jest zwykle używana do mycia surowych artykułów spożywczych i sprzętu do przetwarzania żywności, rozpuszczania / ekstrakcji oraz dodawania wody do produktu końcowego.

Woda chłodząca jest zwykle wykorzystywana w urządzeniach chłodniczych oraz w urządzeniach wymaganych do chłodzenia surowców wykorzystywanych w produkcji.

Woda zasilająca kocioł jest wykorzystywana do gotowania, odparowywania lub urządzeń grzewczych stosowanych w produkcji.

Oczyszczanie ścieków w przedsiębiorstwach produkujących żywność i napoje zazwyczaj obejmuje oczyszczanie strumieni ścieków o różnej sile, które mogą zmieniać się w przepływie i składzie, w tym zawiesiny całkowitej (TSS), tłuszczów, olejów, smarów, BZT i ChZT w postaci cząstek, co utrudnia oczyszczanie ścieków.

Genesis Water Technologies świadczy wyspecjalizowane usługi optymalizacji procesów oraz zaawansowane rozwiązania w zakresie uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, zaspokajając potrzeby firm spożywczych i napojów w USA i na całym świecie.

Jak możemy pomóc zoptymalizować Twoje operacje związane z żywnością / napojami?

Polecane rozwiązania do uzdatniania wody i ścieków

Samoczyszcząca filtracja odśrodkowa

Elektrokoagulacja

Technologia biologicznego oczyszczania MBBR

Media do uzdatniania wody

Dowiedz się więcej o naszych możliwościach

Współpracujemy z wiodącymi firmami z tej branży na całym świecie, aby zrozumieć Twoje potrzeby i pomóc Ci sprostać tym wyjątkowym wyzwaniom związanym z jakością wody dzięki zoptymalizowanym i zrównoważonym rozwiązaniom do uzdatniania, które pozwolą Ci obniżyć koszty operacyjne i spełnić wymogi prawne.

Zainteresowany specjalistycznymi rozwiązaniami do przetwarzania żywności i napojów firmy Genesis Water Technologies?