Co to jest dezynfekcja Genclean AOP?

Podziel się na Twitterze
Twitter
Udostępnij na linkedin
LinkedIn
Udostępnij w e-mailu
Adres email
AOP
Co to jest zaawansowana dezynfekcja utleniająca?
Podsumowując, dezynfekcja AOP to specyficzny proces oczyszczania mający na celu utlenianie, dezynfekcję i usuwanie organicznych i niektórych nieorganicznych zanieczyszczeń z wody i ścieków poprzez wytwarzanie rodników hydroksylowych (OH) i innych specyficznych związków.
 
Co to jest potencjał redukcji utleniania (ORP)?

ORP oznacza potencjał oksydacyjno-redukcyjny lub potencjał redoks. Zasadniczo jest to wskaźnik czystości wody i jej zdolności do neutralizacji zanieczyszczeń i organizmów w oparciu o potencjał utleniania tych organizmów i zanieczyszczeń.

Kontroler ORP został zaprojektowany i skonstruowany tak, aby dawał natychmiastowy odczyt jakości wody i zapewniał zapis jej odczytów poprzez zintegrowaną pamięć.

Czas reakcji zaawansowanego procesu dezynfekcji oksydacyjnej jest szybki i obejmuje wiele reakcji chemicznych, dlatego podstawą projektowania systemu jest stężenie, a nie czas kontaktu.

Dlatego zbiorniki reakcyjne do utleniania są odpowiednio wymiarowane, aby umożliwić recyrkulację i ponowne wprowadzenie Genclean w celu optymalizacji stężenia oczyszczania w zbiorniku reakcyjnym.

Odczyty na kontrolerze systemu ORP mogą i powinny być porównywane i sprawdzane od czasu do czasu za pomocą odpowiedniego przenośnego miernika ORP lub zestawów pasków testowych w celu potwierdzenia dokładności odczytów dostarczanych przez kontroler ORP.

Co to jest dezynfekcja AOP Genclean roztwory i jak wypadają w porównaniu z innymi utleniaczami?

Technologia Genclean to nietoksyczna, zaawansowana formuła utleniania (AOP) z certyfikatem NSF, zawierająca minerały schelatowane tlenem i stabilizowane w wodnym roztworze. Jest to odpowiednia opcja w branżach i zastosowaniach wymagających rozwiązania trudnych sytuacji, w których wymagana jest wysoce skuteczna dezynfekcja, utlenianie i odkażanie.

Ma dwukrotnie większą zdolność utleniania niż chlor (wybielacz) i prawie 2 razy większą zdolność utleniania nadtlenku wodoru, ozonu i podobnych roztworów bez chloru, mierzoną potencjałem oksydacyjno-redukcyjnym (ORP) lub potencjałem redoks na wykresie potencjału elektrochemicznego.

Genclean to produkt chemiczny skuteczny w szerokim zakresie pH. Nie wymaga aktywacji zewnętrznego katalizatora, która jest zwykle wymagana w konwencjonalnych zaawansowanych procesach utleniania.

Rozwiązanie to zapewnia korzyści wynikające z zaawansowanego utleniania oraz ochrony resztkowej, aby zapobiec ponownemu zanieczyszczeniu i nie wymaga dużych inwestycji kapitałowych ani wysoko wykwalifikowanych techników.

Jak działa dezynfekcja Genclean AOP?

Genclean działa poprzez tworzenie cząsteczek zwanych rodnikami hydroksylowymi w połączeniu z dużymi ilościami innych cząsteczek, w tym supertlenków, reaktywnego tlenu, między innymi w celu utleniania, dezynfekcji i odkażania wody pitnej i strumieni ścieków zarówno dla klientów komercyjnych / przemysłowych, jak i zakładów wodociągowych.

Cząsteczki rodników hydroksylowych nieselektywnie reagują z organicznymi zanieczyszczeniami w źródle wody poprzez cztery lub więcej różnych trybów ataku, jednocześnie utleniając i rozbijając wewnętrznie te organiczne cząsteczki zanieczyszczeń.

Dzięki generowaniu i regeneracji tych reaktywnych cząsteczek hydroksylowych i innych cząsteczek utleniających bez dodatku zewnętrznych układów katalitycznych, chemikaliów lub związków, Genclean jest z natury bezpieczniejszy, wydajniejszy i skalowalny. Może również wspierać ochronę pozostałości po dezynfekcji.

W jaki sposób jest wprowadzany do strumienia wody lub ścieków i czym jest ORP i jak jest mierzony?

Produkty Genclean są zwykle wtryskiwane do strumienia wody pitnej lub ścieków za pomocą systemu pompy zasilającej ciekłe chemikalia GWT ze zintegrowanym kontrolerem uzdatniania wody pH / ORP.

Ten sterownik systemu mierzy i monitoruje wartości pH i ORP w źródle wody, aby utrzymać określony zakres ORP dla konkretnego zastosowania. Pompa zasilająca chemikalia dozuje substancję chemiczną Genclean do źródła wody, zazwyczaj za pomocą wbudowanego mieszalnika statycznego lub innego odpowiedniego urządzenia mieszającego w celu utrzymania odpowiednich wartości ORP w sposób ciągły dla organicznego, mikrobiologicznego utleniania i dezynfekcji lub obu.

Jakie produkty Genclean są dostępne i jakie są ich zastosowania?

- Genclean Mun

Ten produkt jest naszym produktem z certyfikatem NSF do zastosowań związanych z wodą pitną oraz utlenianiem i dezynfekcją ścieków domowych.

- Genclean Dezynfekcja

Ten produkt jest naszym produktem z certyfikatem NSF, dostosowanym do dezynfekcji wież chłodniczych.

- Genclean AQ

Ten produkt jest naszym produktem z certyfikatem NSF dla przemysłu spożywczego / napojów (woda do mycia procesowego, dezynfekcja ścieków) i przemysłu rybnego (dezynfekcja).

- Genclean Ind

Ten produkt jest naszym produktem z certyfikatem NSF do zastosowań związanych z utlenianiem i dezynfekcją ścieków przemysłowych.

- Basen Genclean

Ten produkt to nasz produkt z certyfikatem NSF, przeznaczony do dezynfekcji basenów i elementów wodnych.

- Systemy Genclean Chemical Feed Skid

- Systemy zasilania chemikaliami Genclean do basenów i elementów wodnych 

Chcesz dowiedzieć się więcej o problemach Zaawansowane utlenianie w płynie Genclean może pomóc Twojej organizacji rozwiązać problem? Skontaktować się z zaawansowanych ekspertów w dziedzinie utleniania at Genclean Treatment Solutions, oddział Genesis Water Technologies pod adresem +1 877 267 3699 lub skontaktuj się z nami przez e-mail pod adresem obsluga klientów @gencleantreatment.com omówić konkretną aplikacjęs.