Broszury i prezentacje

Prezentacje korporacyjne

Prezentacje korporacyjne GWT

Doradztwo inżynieryjne Usługa optymalizacji procesu (woda / ścieki)

GWT Engineering Consulting Karta danych optymalizacji procesu

Systemy uzdatniania wody i ścieków

Odsalanie odwróconej osmozy morskiej GWT

Systemy ultrafiltracji GWT

Specjalistyczny system elektrokoagulacji GWT

Przemysłowy system elektroutleniania GWT EOX

Prezentacja odśrodkowej filtracji odśrodkowej GWT

GWT Mbio MBBR (Prezentacja systemu modułowego bioreaktora z ruchomym złożem)

Środki lecznicze, flokulanty i płyn AOP Genclean

Antracytowe media filtracyjne

Węgiel aktywny z łupin orzecha kokosowego

Media do uzdatniania wody GWT NatZeo

Płynny bioorganiczny flokulant GWT ZeoTurb

Arkusz danych aplikacji GWT Genclean Advanced Oxidation

Broszury sektorowe

Broszura GWT Energy Sector Water Solutions

Górnictwo, energetyka, ropa i gaz, petrochemia

Broszura dotycząca rozwiązań GWT AgroProcessing dla sektora wodnego

Rolnictwo, akwakultura, żywność i napoje

Broszura dotycząca rozwiązań wodnych dla sektora przemysłowego GWT

Przemysł farmaceutyczny, tekstylny, celulozowo-papierniczy

Broszura GWT na temat rozwiązań wodnych dla sektora komunalnego

Woda pitna, odsalanie wody morskiej, ścieki domowe, humanitarne uzdatnianie wody

GWT Hotel / Resorts Broszura dotycząca uzdatniania wody

Hotele, ośrodki wypoczynkowe, nieruchomości komercyjne

Jesteś zainteresowany zrównoważonymi rozwiązaniami do uzdatniania wody Genesis Water Technologies?