Oczyszczanie ścieków papierniczych i celulozowych - innowacyjna metoda oczyszczania ścieków

Podziel się na Twitterze
Twitter
Udostępnij na linkedin
LinkedIn
Udostępnij w e-mailu
Adres email
fabryka masy celulozowo-papierniczej

Przemysł papierniczy i celulozowy należy do największych przemysłowych użytkowników zasobów wodnych na całym świecie. Zwykle operacje przemysłu celulozowo-papierniczego wymagają średnio około 54-70 m3 (18,000 2200 galonów) wody na tonę metryczną (XNUMX funtów) przetworzonych towarów papierowych. Zużycie wody jest oszałamiające, a woda jest wykorzystywana w prawie każdym etapie procesu produkcji masy papierniczej i papieru. Te papiernie wytwarzają znaczne ilości zarówno ścieków, jak i resztkowych odpadów szlamowych z początkowej fermentacji masy celulozowej do zawiesiny masy celulozowej oraz mycia maszyn papierniczych.

Co najmniej 80% ścieków procesowych z produkcji papieru zawiera między innymi zawiesinę, chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT), śladowe metale ciężkie, oporne chlorowane związki organiczne, biologiczne zapotrzebowanie na tlen (BZT), barwnik i bakterie.

W świetle tych problemów konieczne jest ustalenie priorytetów w kierunku zaawansowanych procesów oczyszczania ścieków, aby poradzić sobie z tymi warunkami wodnymi, aby zoptymalizować te ścieki pod kątem bezpiecznego dla środowiska zrzutu lub ponownego wykorzystania. Te realne rozwiązania są przeznaczone specjalnie dla fabryk celulozy i papieru, aby pomóc im w wykorzystywaniu zasobów ścieków w sposób zrównoważony, spełniając jednocześnie zmieniające się wytyczne regulacyjne.

Wdrożone na miejscu modułowe oczyszczanie ścieków jest w wielu przypadkach konieczne ze względu na objętość ścieków i ilość zanieczyszczeń w operacjach celulozowo-papierniczych. Typowe technologie oczyszczania obejmują obróbkę wstępną w celu usunięcia większych zawieszonych ciał stałych i cząstek, a następnie koagulację i flokulację przy użyciu specjalistycznego elektrokoagulacja i / lub specjalistyczne flokulanty, takie jak Zeoturb bioorganiczny płyn bioorganiczny flokulant oparty na szybkości przepływu obróbki w papierni i celulozie.

Dodatkowo zastosowano oczyszczanie biologiczne wraz z trzeciorzędnym oczyszczaniem, w tym zaawansowanym utlenianiem, węglem aktywnym i systemami oczyszczania membranowego, które pozwalają na uzyskanie wyższej jakości wody, która może być skutecznie ponownie wykorzystana w działalności papierni. Ta oczyszczona woda może być również wykorzystywana do potencjalnego uzupełniania warstw wodonośnych, co jest szczególnie ważne na obszarach przybrzeżnych, gdzie problemem jest przenikanie słonej wody do wód gruntowych.

Jeśli szukasz strategii aby zoptymalizować zużycie wody w zakładach papierni, Przedstawiłem kilka ważnych punktów, które Twój zakład może zastosować, aby usprawnić codzienne operacje i zmniejszyć ogólne koszty operacyjne.

- Audyt optymalizacji zakładu

- Konsekwentna pielęgnacja systemów roślinnych

- Integracja zaawansowanych modułowych rozwiązań w zakresie oczyszczania, w tym alternatyw dla procesu wybielania.

Zmniejszanie zużycia wody to ciągły proces w zakładach celulozowo-papierniczych, który będzie wymagał zaangażowania w zrównoważony rozwój. Jednak z powodzeniem wdrożone w czasie w całym zakładzie, zobowiązanie to zapewni firmie niższe całkowite koszty operacyjne i umożliwi spełnienie przez te obiekty ciągle zmieniających się przepisów.

Studium przypadku zastosowania (Przemysł celulozowo-papierniczy)

Wyzwanie

Duża firma zajmująca się produkcją masy celulozowo-papierniczej produkująca różne produkty papiernicze chciała w sposób zrównoważony oczyścić ścieki z prania przed ich odprowadzeniem, aby spełnić bardziej rygorystyczne przepisy. Poziomy BZT, ChZT, TSS i metali śladowych musiały zostać obniżone, aby umożliwić zrównoważone zrzuty przy minimalnym wpływie na środowisko.

Surowe poziomy BZT: 225 mg / l

Surowe poziomy ChZT: 932 mg / l

TDS: 1599 mg / l

TSS: 756 mg / l

pH: 6.5-7.1

Rozwiązanie

Genesis Water Technologies zapewniło doradztwo procesowe / projektowanie, a także budowę i dostawę określonego pilotażowego rozwiązania systemowego we współpracy z lokalnym partnerem na potrzeby eksploatacji dużej celulozowni i papierni. System obejmował wyspecjalizowaną filtrację sitową, a następnie klarowanie za pomocą obróbki fizykochemicznej, w tym naszego ciekłego flokulanta Zeoturb do redukcji metali śladowych, BZT i ChZT z napowietrzaniem, filtracją końcową i wprowadzeniem Genclean do polerowania dezynfekcji i zaawansowanego utleniania. Osiągnięto to poprzez ciągły proces okresowy.

wyniki

Rozwiązanie systemowe zostało zainstalowane przez lokalną firmę zarządzającą projektami / wykonawczą przy wsparciu technicznym firmy Genesis Water Technologies, Inc.

Poniżej przedstawiono optymalne wyniki procentowej wydajności usuwania:

Poziomy BZT po leczeniu: redukcja o 94%

Poziomy ChZT po obróbce: 90% redukcja

TSS: redukcja o 97%

Koszty kapitałowe i koszty operacyjne zostały zminimalizowane w tym procesie, ponieważ płozy doprowadzania chemikaliów skalibrowano w celu odpowiedniego dozowania Zeoturb, a po filtracji i Genclean-Ind zaawansowany proces utleniania zostanie zoptymalizowany pod kątem zużycia energii.

Jeśli wymaga tego zmiana wytycznych, redukcję TDS można osiągnąć za pomocą systemu membran RO.

Produkcja osadu została zminimalizowana dzięki wyższej zawartości ciał stałych, które można było łatwo odwodnić, co zmniejszyło związane z tym koszty utylizacji przy większych prędkościach przepływu ścieków w tych dużych zakładach celulozowo-papierniczych.

System działa z powodzeniem w zakresie parametrów jakości wody ustalonych przez klienta, umożliwiając zrównoważone odprowadzanie wody popłucznej do produkcji wyrobów papierniczych, co pomoże zmniejszyć wpływ tej papierni na środowisko naturalne.

Chcesz dowiedzieć się więcej o innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie obróbki masy celulozowej i papieru? Skontaktuj się z ekspertami od oczyszczania wody i ścieków w Genesis Water Technologies, Inc. + 1 877 267 lub napisz do nas na adres e-mail customersupport@genesiswatertech.com omówić konkretną aplikację.